SMU NCT Inwestycje Świętokrzyskie 1 Sp. z o.o.

[ Aukcja Stacjonarna ] Grunty


Aby zobaczyć więcej zaloguj się
81 018 240,00 zł netto ( cena minimalna )
Do końca: 48 dni ( śr 03 list 2021 08:54:12 )


Więcej informacji jest widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników


 • Stan

  Używany


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI NCT Inwestycje Świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy

OFERUJE DO SPRZEDAŻY PO OBNIŻONEJ CENIE O 40%  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE O POWIERZCHNI  ŁĄCZNEJ 33,0488 HA

położonych w miejscowości kostomłoty 1, gmina miedziana góra  powiat kielecki województwo świętokrzyskie stanowiących własność nct inwestycje świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy

Obecna łączna cena minimalna obniżona o 40% - 81 018 240,00  zł netto (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów osiemnaście  tysięcy dwieście czterdzieści złottych netto).

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr KW

1

Nr 0006, Kostomłoty1

1078/2

0,3086

KI1L/00148098/8

2

Nr 0006, Kostomłoty1

1081/2

0,3046

KI1L/00149285/4

3

Nr 0006, Kostomłoty1

1082/2,1087,1090

0,6500

KI1L/00139480/8

4

Nr 0006, Kostomłoty1

1085/2,1083

0,6314

KI1L/00141356/7

5

Nr 0006, Kostomłoty1

1084

0,4100

KI1L/00029378/6

6

Nr 0006, Kostomłoty1

1094/2

0,3513

KI1L/00019556/5

7

Nr 0006, Kostomłoty1

1095/1,1101/1,1101/2

0,5500

KI1L/00139990/6

8

Nr 0006, Kostomłoty1

1096/1,1105/1

0,1100

KI1L/00134535/4

3

Nr 0006, Kostomłoty1

1097/1,1100/1,1102/1,1106/1

0,4000

KI1L/00130483/6

10

Nr 0006, Kostomłoty1

1098/1,1103/1

0,1800

KI1L/00010544/5

11

Nr0006,  Kostomłoty1

1099/1,1107/3

0,1387

KI1L/00129393/8

12

Nr 0006, Kostomłoty1

1104/3

0,1679

KI1L/00139489/1

13

Nr 0006, Kostomłoty1

1108/2,1109/2

2,1077

KI1L/00141786/0

14

Nr 0006, Kostomłoty1

1110/2

0,3844

KI1L/00139939/1

15

Nr 0006, Kostomłoty1

1111/2

0,8305

KI1L/00143651/9

16

Nr 0006, Kostomłoty1

1112

0,5500

KI1L/00032718/6

17

Nr0006,  Kostomłoty1

1113

0,5600

KI1L/00139942/5

18

Nr 0006, Kostomłoty1

1114/2

0,3189

KI1L/00147353/8

19

Nr 0006, Kostomłoty1

1117/2

0,2968

KI1L/00139937/7

20

Nr 0006, Kostomłoty1

1118/2

1,6000

KI1L/00140077/0

21

Nr 0006, Kostomłoty1

1119/2

0,6122

KI1L/00130631/9

22

Nr 0006, Kostomłoty1

1120/2

0,5351

KI1L/00144395/3

23

Nr 0006, Kostomłoty1

1121/2

0,5265

KI1L/00140441/3

24

Nr 0006, Kostomłoty1

1122/2

0,5984

KI1L/00141342/6

25

Nr 0006, Kostomłoty1

1123/2

0,7611

KI1L/00017205/6

26

Nr 0006, Kostomłoty1

1124/2

0,6472

KI1L/00140438/9

27

Nr 0006, Kostomłoty1

1125/2

1,2553

KI1L/00064076/6

28

Nr 0006, Kostomłoty1

1126,1128,1132

0,3700

KI1L/00139941/8

29

Nr0006,  Kostomłoty1

1127

0,2600

KI1L/00148685/I

30

Nr0006,  Kostomłoty1

1129,1131

0,2500

KI1Ł/00139483/9

31

Nr 0006, Kostomłoty1

1130

0,2500

KI1L/00043426/2

32

Nr 0006, Kostomłoty1

1133

0,1700

KI1L/00139940/1

33

Nr0006,  Kostomłoty1

1134/2

0,0596

KI1L/00097134/1

34

Nr0006,  Kostomłoty1

1136/2

1,5961

KI1L/00140440/6

35

Nr 0006, Kostomłoty1

1137,1139

0,6500

KI1L/00128994/4

36

Nr 0006, Kostomłoty1

1138t1140/2

0,1559

KI1L/00020967/9

37

Nr 0006, Kostomłoty1

1141,1143,1145,1147/2

0,2874

KI1L/00013806/1

38

Nr 0006, Kostomłoty1

1142,1144,1146

. 0,5200

KI1L/00137478/7

39

Nr 0006, Kostomłoty1

1149/2

1,9285

KI1L/00140948/7

40

Nr 0006, Kostomłoty1

1150/2

0,8074

KI1L/00083176/6

41

Nr 0006, Kostomłoty1

1151/2

0,8091

KI1L/00139484/6

42

Nr 0006, Kostomłoty1

1152/2

3,1508

KI1L/00140439/6

43

Nr0006,  Kostomłoty1

1153

0,7000

KI1L/00139998/2

44

Nr 0006, Kostomłoty1

1154

0,7200

KI1L/00012478/5

45

Nr 0006, Kostomłoty1

1155/2

0,4014

KI1L/00140000/0

46

Nr 0006, Kostomłoty1

1156

0,3600

KI1L/00128990/6

47

Nr 0006, Kostomłoty 1

1157

0,4000

KI1L/00130855/5

48

Nr 0006, Kostomłoty1

1158/2

0,0929

KI1L/00129392/1

49

Nr 0006, Kostomłoty1

1159/2

0,8495

KI1L/00139479/8

50

Nr 0006, Kostomłoty1

1160/2

0,9571

KI1L/00107949/1

51

Nr 0006, Kostomłoty1

1161/2

0,6922

KI1L/00139151/3

52

Nr 0006, Kostomłoty1

1199

0,3100

KI1L/00148100/1

53

Nr 0006, Kostomłoty1

1217/2,1218/4

0,1426

KI1L/00145268/1

54

Nr0006,  Kostomłoty1

1274

0,2143

KI1L/00133699/4

55

Nr 0006, Kostomłoty1

1218/2,1218/3

0,1574

brak

Termin składania ofert upływa dnia 30 sierpnia 2021  r. Wpłacenie wadium w wysokości 13 503 040,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy nr. Santander Bank Polska S.A. 32 1910 1048 2792 0362 1628 0001 do dnia 30 sierpnia 2021 r. .

Oferty należy składać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań. oraz odpis oferty musi być równocześnie złożony w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11.

. Szczegółowa treść ogłoszenia i regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl, w zakładce „w sprzedaży”, pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo biuro@upadlosci-szczecin.pl .

.REGULAMIN


Regulamin sprzedaży przez syndyka masy upadłości nieruchomości rolnych położonych w miejscowości kostomłoty 1, gmina miedziana góra  powiat kielecki województwo świętokrzyskie stanowiących własność nct inwestycje świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży z wolnej ręki przez Syndyka Masy Upadłości nct inwestycje świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy, zwanej dalej Upadłym, w toku postępowania upadłościowego nieruchomości gruntowych Upadłego położonych w miejscowości Kostomłoty 1, Gmina Miedziana Góra, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1078/2 o powierzchni 0,3086 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00148098/9 .

2. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1081/2 o powierzchni 0,3046 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00149285/4.

3. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1082/2, 1087 oraz 1090 o łącznej powierzchni 0,6500 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139480/8 \.

4. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1083 i 1085/2 o łącznej powierzchni 0,6314 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00141356/7

5. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnych 1084 o powierzchni 0,4100 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00029378/6.

6. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1094/2 o powierzchni 0,3513 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00019556/5 .

7. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1095/1, 1101 /I oraz 1101/2 o łącznej powierzchni 0,5500 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139990/6 .

8. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1096/1 i 1105/1 o łącznej powierzchni 0,1100 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/ 00134535/4.

9. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych nr 1097/1, 1100/1, 1102/1 oraz 1106/1 o pow. 0,4000 ha. położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00130483/6 .

10. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1098/1 oraz 1103/1 o łącznej powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00010544/5.

11. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1099/1 oraz 1107/3 o łącznej powierzchni 0,1387 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00129393/8.

12. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1104/3 o powierzchni 0,1679 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139489/1.

13. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1108/2 oraz 1109/2 o łącznej powierzchni 2,1077 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00141786/0.

14. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1110/2 o powierzchni 0,3844 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139939/1.

15. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1111/2 o powierzchni 0,8305 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00143651/9.

16. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1112 o powierzchni 0,5500 ha, położona w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina I, gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KUL/00032718/6.

17. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnej 1113 o powierzchni 0,5600 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139942/5.

18. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1114/2 o powierzchni 0,3189 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00147353/8.

19. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1117/2 o powierzchni 0,2968 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139937/7.

20. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1118/2 o powierzchni 1,6000 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00140077/0.

21. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1119/2 o powierzchni 0,6122 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmin Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00130631/9.

22. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1120/2 o powierzchni 0,5351 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00144395/3.

23. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1121/2 o powierzchni 0,5265 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00140441/3.

24. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1122/2 o powierzchni 0,5984 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00141342/6.

25. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1123/2 o powierzchni 0,7611 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1/00017205/6.

26. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1124/2 o powierzchni 0,6472 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00140438/9.

27. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1125/2 o powierzchni 1,2553 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00064076/6.

28. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach się ewidencyjnym 1126,1128 oraz 1132 o łącznej powierzchni 0,3700 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139941/8.

29. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1127 o powierzchni 0,2600 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00148685/1.

30. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1129 oraz 1131 o łącznej powierzchni 0,2500 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139483/9.

31. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1130 o powierzchni 0,2500 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KI1L/ 00043426/2.

32. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1133 o powierzchni 0,1700 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139940/1.

33. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1134/2 o powierzchni 0,0596 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00097134/1.

34. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1136/ 2 o powierzchni 1,5961 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00140440/6.

35. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1137 oraz 1139 o łącznej powierzchni 0,6500 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KI1L/00128994/4.

36. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1138 oraz 1140/2 o łącznej powierzchni 0,1559 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1Ł/00020967/9.

37 ieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1141, 1143, 1145 oraz 1147/2 o łącznej powierzchni 0,2874 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00013806/1.

38 ieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1142, 1144 oraz 1146 o łącznej powierzchni 0,5200 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00137478/7

39 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1149/2 o powierzchni 1,9285 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00140948/7.

40 ieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1150/2 o powierzchni 0,8074 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00083176/6.

41 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1151/2 o powierzchni 0,8091 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139484/ 6.

42 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym nr 1152/2 o powierzchni 3,1508 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00140439/6.

43 ieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1153 o powierzchni 0,7000 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139998/2.

44 ieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1154 o powierzchni 0,7200 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00012478/5.

45 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1155/2 o powierzchni 0,4014 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KIIL/00140000/0.

46 ieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1156 o powierzchni 0,3600 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00128990/6.

47 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1157 o powierzchni 0,4000 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą  nr KI1L/00130855/5.

48 ieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1158/2 o powierzchni 0,0929 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00129392/1.

49 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1159/2 o powierzchni 0,8495 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139479/8.

50 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1160/2 o powierzchni 0,9571 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00107949/1.

51 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1161/2 o powierzchni 0,6922 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00139151/3.

52 Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1199 o powierzchni 0,3100 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00148100/7.

53. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1217/2 oraz 1218/4 o łącznej powierzchni 0,1426 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KI1L/00145268/1.

54. Nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1274 o powierzchni 0,1574 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00133699/4.

55. Nieruchomości gruntowej - działek o numerach ewidencyjnych 1218/2 oraz 1218/3 o powierzchni 0,2143 ha, położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Gmina Miedziana Góra dla której nie ma założonej oddzielnej księgi wieczystej z powodu zaniedbania upadłej.

Łączna minimalna cena  nieruchomości obniżona o 40% tj. 81 018 240,00  zł netto (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów osiemnaście  tysięcy dwieście czterdzieści złotych netto).

3. Sprzedaż Nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm., zwanej dalej z uwzględnieniem faktu, iż ogłoszenie upadłości Upadłego nastąpiło w dniu 11 stycznia 2016 r. oraz przy uwzględnieniu innych przepisów powszechnie obowiązujących.

4. Nieruchomości mają charakter nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z pózn. zm., zwanej dalej k.u.r.), przy czym ze względu na ogłoszenie upadłości w dniu 11 stycznia 2016 r. nie stosuje się zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585), które weszły w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r.

5. Regulamin oraz dokumenty dotyczące Nieruchomości udostępniane są wszystkim zainteresowanym w:

- Biurze Syndyka w Poznaniu przy ul. Kopernika 4a lok. 15. Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu tel. 603 552 868

- Kancelarii Notarialnej Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023

II. Ogłoszenie

1. Syndyk zamieszcza ogłoszenie o sprzedaży Nieruchomości, zwane dalej Ogłoszeniem, co najmniej w jednym ogólnopolskim dzienniku, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem składania ofert.

2. W Ogłoszeniu Syndyk zawiera co najmniej opis Nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość wadium, nazwę i adres kancelarii notarialnej, w której składane mają być oferty oraz termin składnia ofert, zwany dalej Terminem składania ofert.

III. Oferta i jej złożenie

1. Wyłonienie nabywcy odbędzie się w drodze pisemnego przetargu, z zastrzeżeniem postanowienia 22 Regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie, przed upływem Terminu składania ofert, pisemnej oferty nabycia Nieruchomości z proponowaną ceną nabycia netto przekraczającą Cenę wywoławczą. Cena musi zostać wyrażona jednoznacznie poprzez wskazanie jej kwoty jednocześnie liczbowo oraz słownie.

3. Oferta powinna ponadto zawierać:

a. nazwę lub imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę, status prawny oferenta, osoby upoważnione do jego reprezentacji (należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta), telefon kontaktowy, a w przypadku osób zagranicznych również adres do doręczeń na terenie Polski;

b. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem;

c. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan faktyczny, prawny i techniczny Nieruchomości i że zrzeka się wobec sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, także takich, które mogą się ujawnić w przyszłości;

d. oświadczenie, że oferent uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia Terminu składania ofert;

e. oświadczenie, że oferent – w przypadku wybrania jego oferty – zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą Nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne oraz publicznoprawne.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a. dowód uiszczenia wadium w kwocie wskazanej w Ogłoszeniu tj.  13 503 040,00 zł. (słownie: trzynaście  milionów pięćset trzy  tysiące czterdzieści złote) na wskazany w nim rachunek bankowy 32 1910 1048 2792 0362 1628 0001 prowadzony dla masy upadłości; rachunek bankowy musi zostać uznany kwotą wadium najpóźniej w dniu Terminu składania ofert;

b. w przypadku przedsiębiorcy oferent winien dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (ewidencji) datowany nie wcześniej aniżeli na trzy miesiące przed terminem do składania ofert;

c. jeżeli oferent jest osobą zagraniczną i o ile jest to wymagane przepisami prawa –promesę lub zezwolenie właściwego ministra na nabycie Nieruchomości.

 1. W przypadku oferentów, którzy są w trakcie rejestrowania danych ich dotyczących we właściwym rejestrze, przesłanką wystarczającą dla spełnienia wymogów co do oznaczenia oferenta i osób upoważnionych do jego reprezentacji jest załączenie do oferty aktualnego wypisu z właściwego rejestru wraz z potwierdzeniem zgłoszenia zmian do rejestru w postaci odpisów wniosków rejestrowych z załącznikami i z dowodem ich nadania lub złożenia do właściwego organu rejestrowego;
 2. Każdy z oferentów zobowiązany jest podać w ofercie numery telefonów i telefaksu, pod którymi można kontaktować się z osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta, pod rygorem przyjęcia negatywnych skutków zaniechania. W przypadku zmiany adresu siedziby (zamieszkania) oferent zobowiązany jest do podania Syndykowi faktu zmiany adresu w terminie 3 dni od daty zmiany. W przeciwnym przypadku oświadczenia Syndyka, wysyłane pod nieaktualny adres, uważane będą za prawnie skuteczne;
 3. Za skutecznie złożone uważa się te oferty, które wpłyną zarówno do Biura Syndyka, jak i w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023 wskazanego w Ogłoszeniu przed upływem Terminu składania ofert, z zachowaniem warunków wskazanych w Regulaminie.

O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia oferty tj. 30 sierpnia 2021 roku    włącznie.

 1. Wszelkie oświadczenia oferentów związane z niniejszą sprzedażą winny mieć postać pisemną, pod rygorem nieważności;
 2. Odpisy dokumentów w języku obcym winny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Oferta nabycia nieruchomości musi być opakowana w nieprzezroczystą i mocną kopertę, przy czym na kopercie muszą być umieszczone: nazwa i adres adresata, nazwa i adres oferenta, oznaczenie przetargowe: „Przetarg SR P-SM GUp 24/20 – Nieruchomości KOSTOMŁOTY 1”
 4. Osobą uprawnioną do przyjęcia oferty w imieniu Syndyka jest Syndyk – Andrzej Sondej i osoba upoważniona Henryk Marciniak.

IV. Otwarcie ofert. Aukcja. Zatwierdzenie oferty

1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w kancelarii notarialnej notariusza wskazanego w Ogłoszeniu w dniu 10 września 2021 r. o godzinie  10,00 W przypadku złożenia prawidłowo co najmniej dwóch ważnych ofert syndyk zastrzega prawo przeprowadzenia aukcji na następujących warunkach:

1.1. aukcja odbywa się u wskazanego przez syndyka notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023 i we wskazanym terminie, tj. 10 września 2021 r. o godzinie 10,30

1.2. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa zaproponowana cena przez oferentów dopuszczonych do aukcji;

1.3. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą;

1.4. aukcja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż ustalona kwota postąpienia;

1.5. postąpienie w aukcji ustala się na kwotę 10.000,00 zł (dziesięc tysięcy złotych);

1.6. Syndyk wybiera ofertę uczestnika aukcji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

1.7. jeżeli oferent, który został zawiadomiony o aukcji nie stawi się na aukcję, Syndyk unieważnia jego ofertę i zatrzymuje wpłacone przez niego wadium. Syndyk może wówczas:

1.7.1. prowadzić aukcję z udziałem oferentów, którzy stawili się na aukcję lub

1.7.2.jeżeli na aukcję stawił się jeden oferent udzielić przybicia oferentowi, który stawił się na aukcję lub

1.7.3.wyznaczyć termin kolejnej aukcji, na którą zaprosi dodatkowych oferentów.

Oferent, którego oferta została wybrana powiadomiony zostanie o tym niezwłocznie.

V. Zawarcie umowy

1. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez Syndyka.

2. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości, jak również koszty zmian w księdze wieczystej, w tym koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3. Ze względu na prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 k.u.r. umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez uprawnione podmioty.

4. Zapłata zaoferowanej ceny nabycia musi nastąpić do dnia podpisania umowy sprzedaży bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń, za wyjątkiem wpłaconego wadium. Rachunek bankowy wskazany przez Syndyka musi zostać uznany ceną najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyznaczony jako termin zawarcia umowy sprzedaży.

5. Po zawarciu umowy sprzedaży strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania Nieruchomości.

6. Jeżeli, oferent, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy sprzedaży we wskazanym przez Syndyka terminie, albo nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży, Syndyk unieważnia ofertę tego oferenta i zatrzymuje wniesione przez niego wadium.

7. W przypadku, o którym mowa w postanowieniu 31, o ile postępowanie nie zostanie unieważnione:

a) Syndyk organizuje aukcje, zgodnie z postanowieniem 22 Regulaminu lub – według własnego wyboru – informuje kolejnego spośród oferentów, którego oferta była najkorzystniejsza o wyborze jego oferty.

b) Jeżeli dwie lub więcej ofert opiewało na tę samą cenę, Syndyk organizuje aukcję, zgodnie z postanowieniem 22 Regulaminu i po jej przeprowadzeniu dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadamia oferenta o wyborze jego oferty.

c) Po zawiadomieniu oferenta o wyborze jego oferty Syndyk dokonuje czynności, o których mowa w postanowieniach 26 i n. Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wadium wpłacone przez oferentów zostanie im zwrócone w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu związania ofertą.

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ostatecznie wybrany jako nabywca Nieruchomości podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży

3. Zwrot wadium zawsze następuje w kwocie nominalnej.

4. W umowie nabycia Nieruchomości zostanie wyłączona odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi. Nabywca złoży oświadczenie o tym, że znany jest mu stan faktyczny i prawny Nieruchomości.

5. Niniejszy Regulamin wiąże Syndyka od dnia ukazania się Ogłoszenia. Oferenci związani są postanowieniami Regulaminu od daty złożenia ofert Syndykowi.

6. Syndyk ma prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania i od sprzedaży Nieruchomości oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Uczestnikom przetargu i aukcji nie przysługuje w takim wypadku żadne odszkodowanie.

7. Z możliwości nabycia nieruchomości wyłączeni są: Syndyk, Sędzia-Komisarz, członkowie organów upadłej spółki i osoby wymienione w art. 157a ust. 2 p.u.

8. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu i ogłoszeń prasowych rozstrzygał będzie Sędzia-Komisarz.

Andrzej Sondej

Syndyk

Poznań, dnia 28 sierpnia 2021 r.

Data dodania: 2021-08-05

Data wygaśnięcia: 2021-11-03

Wyświetleń: 49


zgłoś naruszenie zasad
pokaż trasę z:
do Kostomłoty , Kostomłoty

Inne oferty