Syndyk sprzeda - Dom w Łężycach

[ Ogłoszenie ] Domy


Aby zobaczyć więcej zaloguj się
181 920,00 zł brutto
Do końca: Zakończone ( pt 07 czer 2019 22:06:44 )


Więcej informacji jest widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników


  • Stan

    Nowy


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym VI GUp 63/18/P obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości obejmującej udział stanowiący ½ w prawie własności nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Łężyce, gmina, Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie, stanowiącej działki gruntu numer 98/56 o powierzchni 640 m2 oraz działki 98/52 o powierzchni 581 m2 zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 229m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1W/7251 0/0 określając następujące warunki zbycia:

• cena wywoławcza nie niższa niż 181.920,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) 
• nabywca poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości,
• przyszły nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilnego

Oferty proszę składać pisemnie na adres e-mail: syndyk.baczek(małpa)gmail.com lub drogą pocztową na adres kancelarii: Syndyk Dominika Bączek, ul. Pomorska 7a, 84-252 Orle

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu  728-801-049

Data dodania: 2019-05-08

Data wygaśnięcia: 2019-06-07

Wyświetleń: 144


zgłoś naruszenie zasad
pokaż trasę z:
do Głogowa , Łężyce

Inne oferty